ITISEL

ITISEL je firma zaoberajúca sa informačnými technológiami (IT) a informačnými systémami (IS) pre svojich partnerov s proaktívnym prístupom k práci a s okamžitým riešením incidentov v priestoroch Vašej spoločnosti (pri urgentných prípadoch aj na diaľku).

Hlavnou náplňou firmy je správa / zabezpečenie / monitorovanie počítačovej (internetovej) siete, serverov, diskových polí – NAS, kamerového či dochádzkového systému a samozrejme koncových zariadení (tlačiareň, počítač, laptop).

Pracuje pre Vás a bojuje za Vás, aby sme sa spoločne dostali bližšie k spoločnému cieľu – zabezpečenie a prevzatie kontroly nad IT a IS.

Kontaktujte nás a dohodneme si spoločné stretnutie za účelom vzájomnej spolupráce.